Hoge Hotelscholen

Hoge Hotelscholen (foto: InterContinental Amstel Garden Room)Informatie over de wereldwijd hoog aangeschreven Nederlandse Hoge Hotelscholen (HHS) in Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Leeuwarden en Maastricht.

Een Hoge Hotelschool (of Hoger Hotelonderwijs) is een Nederlandse onderwijsterm die verwijst naar een hbo-opleiding voor hoger kader-, management- en adviesfuncties in gastvrijheidsindustrie- en dienstverlenende bedrijven, zoals hotels, restaurants, congres-, toeristische accommodaties, recreatieparken, luchtvaartmaatschappijen en aanverwante en toeleverende ondernemingen.

Na het afronden van deze vierjarige bacheloropleiding in het Hoger Beroepsonderwijs mag men de (internationaal gebruikelijke) titel Bachelor of Business Administration (BBA) voeren, ook wel Bachelor of Hotel Administration (BHA) genoemd.

Scholen in Nederland

Maps

Opleiding

Hoger Hotelonderwijs wordt ook wel ingedeeld bij het Hoger Economisch Onderwijs (HEO) en is daarmee te vergelijken met wat voorheen HEAO werd genoemd. Ook opleidingen op het gebied van Hoger Toeristisch Onderwijs en Facilitaire en Civiele Diensten zijn ermee verwant.

De opleiding aan de Hoge Hotelschool (Hoger Hotelonderwijs in kader van Hoger Beroepsonderwijs, hbo) bestaat uit 3 fases; indeling kan per Hotelschool afwijken:

  • Leerjaar 1 of semester 1 en 2: propedeusefase; men leert wat een manager is, wat hij/zij doet en over welke vaardigheden hij/zij moet beschikken. Er wordt geleerd wat zich afspeelt in het contact met de gast (van benaderen van potentiële gasten tot en met het moment dat de gast het hotel tevreden verlaat) en men krijgt inzicht in essentiële vaardigheden en kennis die nodig zijn om een goede gastvrijheidmanager te worden. Basisprincipes van personeelsbeleid, marketing, financial management en recht maken hier deel van uit. Ook basis- en oriëntatie-/selectiefase met betrekking tot toelating tot de hoofdfase.
  • Leerjaar 2/3 of semester 3, 4 en 5, (6): hoofdfase met praktijkstageperiode(s); middle-management. De in de propedeusefase verkregen kennis wordt vertaald naar managementtaken, -problemen en -theorieën om zo inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering van een organisatie. Kennis wordt uitgebreid met onder andere marketingstrategie, budgetteren, personeelsbeleid, interculturele communicatie, inkoop, logistiek, informatiemanagement, onderhandelen en kwaliteitscontrole. In het tweede deel van de hoofdfase komen managementtaken op strategisch niveau aan bod; het maken van financiële analyses, methoden om omzetverhoging te bewerkstelligen, marktanalyses en het schrijven van een businessplan. Het jaar wordt afgesloten met een scriptie.
  • Leerjaar 4 of semester (6), 7 en 8: afstudeerfase of examenfase; afstudeeropdracht en stageperiode met eind-of managementstage.

Campus

Zowel de Hotelschool-opleidingen in Den Haag als Maastricht hebben op of nabij de locatie van het eigen opleidingsinstituut een campus (voorheen ook wel internaat genoemd), waar studenten (en vroeger enkele begeleiders) intern verblijven. Hiermee onderscheidde een Hotelschool zich van andere economische- of managementopleidngen.

Voordien was dit campusverblijf nagenoeg de gehele opleiding, inmiddels is dit beperkt tot het eerste leerjaar. Deze verplichte interne tijd was mede bedoeld ter vorming van de student (men deelde/deelt er zijn kamer(s) en gemeenschappelijke ruimtes met elkaar) en groepsvorming. Tevens om een praktijk- en trainingslocatie nabij te hebben voor hotel-/verblijfsopleidingaccommodatie (receptie; ‘rooms division’; schoonmaak-/onderhoud e.d.). In Leeuwarden is een interne tijd niet verplicht, maar is er wel een hotel-accommodatie voor externe gasten ter training en opleiding.

Zoals zo’n beetje alle Hotel- en Horeca-opleidingen in Nederland hebben alle Hotelscholen opleidingskeukens (leskeuken; klassieke keuken; grootkeuken) en opleidingsrestaurants (klassiek restaurant; leerlingen-/studenten-restaurant), waar praktijk ervaring kan worden opgedaan en het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast. Externe gasten zijn op bepaalde dagdelen van de week ook welkom voor lunch of diner; vaak is hiervoor reservering of introductie via een student noodzakelijk.

Toelatingseisen

In Nederland is men toelaatbaar tot de Hoge Hotelschool met een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 4) met naast Engels een (complete) tweede moderne vreemde taal (MVT 1 + 2). Het vak Management en Organisatie (M&O) wordt door de Hotelschool Maastricht aanbevolen. Wanneer de aankomend student 21 jaar of ouder is en niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kan men op sommige hotelscholen deelnemen aan een zogenaamd colloquium doctum.

Wanneer een tweede moderne vreemde taal ontbreekt, is het mogelijk om na een toelatingsexamen toch toegelaten te worden.

Voor zowel de Hoge Hotelschool in Den Haag als in Maastricht als in Leeuwarden geldt een selectieprocedure, waarvan (theoretische) onderzoeken (met name intelligentie- en beroepsmotivatie-/interessetests) en/of gesprekken deel kunnen uitmaken.